מחקרי נאמנות ונטישת לקוחות

בסיס לקוחות קבוע ונאמן הוא הכרח לפירמה המעוניינת להתבסס ולהתפתח בשוק העסקי.

הידיעה  שהשגת לקוח חדש יקרה פי כמה מעלות שימורו של לקוח קיים היא "תובנה" שיווקית המנחה חברות רבות לנהל "מרדף" אחרי נאמנות לקוחותיהם.  השמירה על נאמנות הלקוח והמאבק לצמצם נטישה הם משימות ההולכות ונעשות קשות מיום ליום, עם ריבוי המתחרים ומגוון החלופות העומדות בפני הלקוח.

רק הבנה מעמיקה של תהליכי נאמנות ונטישה, כפי שתופש אותם הלקוח, יאפשרו לחברה ליישם פעילות יעילה המיועדת להפחתת נטישה ולהגברת נאמנות.

תבונה שיווקית מבצעת מחקרי נאמנות לקוחות ונטישה המספקים לחברה תוצרים ותועלות ניהוליות ויישומיות:

  • זיהוי סיבות נטישה וגורמי נאמנות.
  • פילוח לקוחות על-פי התנהגות הנאמנות/נטישה שלהם.
  • אפיון פעולות שימור העשויות להגביר נאמנות.
  • הגדרת תוכנית בלימה במסגרת מחקרי נאמנות לקוחות, המסייעת להפחית נטישה בקרב לקוחות מועדים.
  • אפיון פעולות השבה המסייעות בהשבת לקוחות נוטשים.
  • ביסוס מדדים עקביים המשמשים למעקב אחר הצלחת החברה בישום תוכניות השימור.
  • התאמת פעולות לפלחי-שוק שונים במסגרת מחקרי שוק.

תיאור מלא של שיטת ביצוע מחקרי נאמנות לקוחות ניתן לקרוא במאמר:
פילוח לקוחות - כלי להגברת נאמנות