שביעות-רצון לקוח = "הנעלם הגדול"

*מאת ד"ר אמיר פלינט-גור
 
 
לקוחות שבעי-רצון יהיו נאמנים, ימליצו על הפירמה ויביאו לה רווחים נוספים
 
ההבנה העסקית  שיש לנהל את  שביעות - רצונו  של הלקוח היא אחת  מההתפתחויות הדרמטיות של השנים  האחרונות בתחום
הניהול והשיווק.
 
הקשר בין  שביעות רצונו  של הלקוח ממוצריה ושרותיה  של הפירמה  ובין הביצועים העסקיים  בטווח הבינוני  והארוך,  הוא קשר 
שנחקר והוכח במחקרים מעשיים ותיאורטיים רבים:
לקוחות שבעי-רצון יהיו נאמנים, ימליצו על הפירמה ויביאו לה רווחים נוספים, אשר עשויים לממן את המשך ההשקעה בשביעות-
רצון הלקוח.
 
למרות הקשר הפשוט לכאורה הנ"ל,  מתברר לכל מי שניסה באופן מעשי לשפר את שביעות-רצון לקוחותיו  שזהו אחד הנעלמים
העסקיים הקשים  ביותר להבנה ולהתמודדות.  שביעות-רצון לקוח  היא משתנה התנהגותי  "חמקמק"  אשר לעיתים  קרובות אינו
מתנהג באופן הצפוי.
 
מנהלים רגילים לרוב לתגובה  ישירה למאמציהם:  מגדילים פרסום  =>  מודעות עולה ;  מפחיתים מחיר  =>  מוכרים יותר, וכו'.
שביעות רצון לקוח אינה כה פשוטה לניהול.
 
לא אחת אני נתקל במנהלים "מתוסכלים" המספרים לי על השקעה ניכרת בשיפור איכות,  בשיפור שרות,  בהדרכת עובדים וכו',
אך ללא כל השפעה מהותית על שביעות רצונו של הלקוח. נשאלת השאלה - מדוע?
 
התשובה נובעת בחלקה מאי-הבנה מספקת של האופן שבו מעוצבת שביעות רצונו של הלקוח,  ובחוסר מיקוד בהיבטים העשויים
לחולל שביעות-רצון - במאמר זה אנסה לשפוך אור על שני נושאים אלה.

שביעות רצון לקוח - כיצד מעוצבת?

שביעות רצון לקוח מורכבת מאוסף של היבטי איכות שאותם הוא שופט בשלבים השונים של הקשר שלו עם החברה. לשם דוגמה,
נתבונן בחברה הנבחנת על-ידי לקוחותיה בשלושה "ממשקים": מוצר, אספקה, שירות לקוחות.  
בכל אחד מממשקים אלה הלקוח
בוחן את החברה בשלל  "מרכיבי איכות"  (אשר חלקם  מפורט בדוגמה שלהלן).  הלקוח משקלל את  שביעות-רצונו  מהמרכיבים
השונים וכך יוצר את שביעות-רצונו הכוללת מהחברה.

האם מרכיב "מהירות מענה" הוא בעל אותה משמעות כמו "מהירות אספקה"? – ממש לא ! 
יש להבחין בין שני סוגים של מרכיבי איכות: מתחזקי שביעות-רצון ומחוללי שביעות-רצון.

מתחזקי שביעות-רצון

מתחזק שביעות-רצון הוא מרכיב איכות המתנהג כעקומת “S”, כלומר כל עוד רמתו סבירה, הלקוח שבע-רצון. קשה ביותר להגיע
לרמות גבוהות של שביעות רצון באמצעות  מרכיב איכות כזה, משום שהלקוח תופס אותו במידה רבה  כהכרחי וכבסיסי, ומקבלו
כמובן מאליו.  יחד עם זאת, אם  ביצועי החברה  ירדו מתחת  לרף הנתפש  כסביר על-ידי  הלקוח,  שביעות הרצון תפחת  פלאים.

דוגמאות אינן חסרות,  חברות משקיעות הרבה מאוד בכדי לקצר  זמן מענה במרכז הטלפוני  שלהן.  "מהירות מענה" הוא מתחזק
שביעות-רצון  -  לא ניתן להגיע לשביעות-רצון גבוהה גם אם  זמן המענה מיידי.  צמצום של  זמן מענה נאמר מ- 30  שניות  ל- 20
שניות,  סביר להניח  שלא יותיר  שום רושם  מהותי על הלקוח.  
לעומת-זאת,  התדרדרות לזמן  מענה של  50 שניות  תיפגע מאוד
בשביעות הרצון.

כלומר, מתחזקי שביעות-רצון הם היבטים אשר הלקוח תופס במידה רבה כמובנים מאליהם, הוא רגיל להם ודורש לקבלם.

מחוללי שביעות-רצון

היבטים אלה עשויים להשיג שביעות-רצון גבוהה של הלקוח.  כל-עוד רמתם בינונית, הלקוח אדיש במידה רבה.  שיפור מרכיבים
אלה מעל רף מסויים יפתיע את הלקוח, יגרום לו ל- WOW ויתרום לשביעות-רצון גבוהה.

מהירות אספקה עשוי להיות מחולל שביעות-רצון. כל עוד הזמן סביר הלקוח יהיה אדיש לו. אספקה מהירה, מעבר לצפיות הלקוח,
תחולל שביעות רצון גבוהה. 
כלומר, מחוללי שביעת-רצון הם היבטים אשר הלקוח אדיש אליהם כל עוד רמתם סבירה. מאמץ מצד החברה בהיבטים
אלה, עשוי לקצור הצלחה בקרב הלקוחות.

שביעות-רצון – כיצד נמדדת?

כדי לנהל היטב את שביעות-רצונו של לקוח, מנהלים צריכים לקבל תשובות על השאלות הבאות:
מהם ההיבטים המשפיעים ביותר על שביעות רצון הלקוח?
במה כדאי להשקיע כדי להשיג את מירב שביעות הרצון?
 
לשם כך מופעל התהליך המחקרי הבא:
 • בשלב ראשון מאופיינים מרכיבי שביעות הרצון כפי שהם נבחנים על ידי הלקוח בכל אחד משלבי הקשר איתו.
 • לאחר מכן,  מבוצע מחקר  בקרב לקוחות.  במחקר מתושאל  הלקוח  לגבי  שביעות רצונו  מכל אחד מהמרכיבים  שזוהו, וכן 
  נשאל לגבי מידת שביעות רצונו הכללית מהחברה וממוצריה.
 • לאחר איסוף המידע, מבוצע ניתוח  סטטיסטי של הנתונים  שנאספו. באמצעות  ניתוח זה ניתן לזהות את מידת  ההשפעה של
  כל מרכיב איכות על שביעות רצונו של הלקוח ועל התנהגותו הצרכנית, ועל-ידי כך לספק תמונה אסטרטגית כוללת לחברה.

המטרה היא לזהות עבור כל מרכיב איכות את רמתו (ציון) ואת חשיבותו היחסית ללקוח. 
על ידי הצלבת שני מדדים אלה, ניתן לזהות 4 סוגים של מרכיבי שביעות-רצון:

 • מרכיבים חשובים ללקוח הזוכים לציון גבוה (A) - על החברה להקפיד לשמר את הרמה הגבוהה במרכיבים אלה.
 • מרכיבים חשובים ללקוח הזוכים לציון נמוך (B) - על החברה להשקיע בעדיפות ראשונה בשיפורם.
 • מרכיבים בעלי חשיבות נמוכה ללקוח הזוכים לציון נמוך (C) - על החברה לשפרם בעדיפות שניה.
 • מרכיבים בעלי חשיבות נמוכה ללקוח הזוכים לציון גבוה (D) - יתכן  שהחברה  משקיעה  השקעת  יתר  בהם  או  
  שגלום בהם יתרון תחרותי יחסי.

פירוט המרכיבים כפי שתואר לעיל, מאפשר למנהלים לבסס באופן מושכל ומתוכנן את מאמציהם בשיפור שביעות רצון הלקוח.

סיכום 

ניהול שביעות-רצונו  של הלקוח היא משימה מורכבת אשר פירותיה אינם נראים מייד.  יחד עם זאת,  זהו מאמץ  ארוך-טווח  שמניב
הצלחה שיווקית לבעלי הסבלנות המסוגלים להבין לאשורה את נפשו של הלקוח. הבנה עמוקה של האופן  שבו הלקוח שופט את
החברה, ושימוש בכלים מחקריים נכונים הוא הבסיס להצלחה זו. 

 
 
  תבונה שיווקית מתמחה בביצוע מחקרי נאמנות ונטישה ובפיתוח תהליכים להגברת נאמנות ולשימור לקוחות