מחקרי שוק בשווקים בינלאומיים

תבונה שיווקית מבצעת סקרים בקרב לקוחות ומפיצים הנמצאים בחו"ל, בשתי שיטות:
 
תשאול ישיר: התשאול מתבצע באמצעות ראיונות טלפוניים המתואמים מראש, על-ידי מראיינים דוברי שפות זרות ברמת שפת-אם.
ראיון מסוג זה מאפשר השגת שיעור תגובה גבוה בצד תשאול מעמיק ואיסוף מידע רב וממוקד.
 
תשאול עקיף:  הפצת  שאלונים  ואיסוף  תשובות באמצעות  אתר  Web,  דואר אלקטרוני,  דואר רגיל  או  פקס.  תשאול מסוג  זה
מאפשר פניה למספר גדול של לקוחות.
 

יתרונות ביצוע הסקירה מישראל מהותיים ביותר:

  • ביצוע סקירה  מישראל במסגרת מחקרי שוק מבטיח  ביצוע הסקרים בהתאמה מלאה לדרישות  החברה  הישראלית  ועל-פי הנחיותיה המדוייקות.
  • ביצוע הסקירה מישראל מאפשר לחברה להכיר את הסוקרים, לתדרך אותם ישירות ולבקר את איכות עבודתם.
  • ביצוע סקירה מרוכזת מישראל מבטיח התייחסות אחידה לכלל המתושאלים בשפות ובתרבויות שונות !
  • ביצוע הסקירה מישראל נעשה בעלות הנמוכה פי- כמה מביצוע סקירה באמצעות חברות בחו"ל.