מחקרי שביעות-רצון ואיכות שרות

 
ההבנה העסקית שיש לנהל את שביעות-רצונו של הלקוח היא אחת מההתפתחויות המשמעותיות של השנים האחרונות בתחום הניהול והשיווק.

הקשר בין שביעות-רצונו של הלקוח ממוצריה ושירותיה של החברה ובין הביצועים העסקיים בטווח הבינוני והארוך, הוא קשר מורכב שנחקר במחקרים מעשיים ותיאורטיים רבים. מרבית החוקרים תמימי דעים לגבי האמת השיווקית הבאה: לקוחות בלתי-מרוצים הם לקוחות אשר הסבירות לנטישתם גבוהה ביותר.

הערכת שביעות-הרצון היא תהליך סובייקטיבי לחלוטין המבוצע כל כולו בתודעת הלקוח.  התהליך הוא תהליך השוואתי המתבטא במאזן שעורך הלקוח בין צפיותיו ובין התועלות והתפוקות שהוא מעריך שקיבל מהמוצר ומהשרות

סקרי שביעות-רצון לקוחות ואיכות שרות מספקים את התוצרים והתועלות הניהוליות הבאות:

  • מדדים עקביים ומבוססים למדידת שביעות-רצון הלקוח.
  • זיהוי הפעולות שיש לבצע בכדי לשפר את שביעות הרצון.
  • אומדן לקוחות פוטנציאליים לנטישה.
  • זיהוי פערים הקיימים בין הלקוחות ובין הארגון.
  • הערכת השפעה אפשרית של חלופות פעולה על הלקוח, ובחינת משמעות עלות/תועלת שלהן.
  • זיהוי שינויי מגמות בצפיות הלקוחות ובביצועי החברה.
  • בחינת שביעות-רצון הלקוח לעומת מתחרים (Benchmarking) ואיתור יתרונות וחסרונות יחסיים. 
  • כלי מרכזי במערך הפיקוח הנדרש במסגרת תקני ISO.

 

תיאור מלא של שיטת מדידת שביעות-רצון ואיכות שרות ניתן לקרוא במאמר:
שביעות-רצון לקוח = "הנעלם הגדול"